Od 1. 1. 2022 veljajo nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe, ki so neposredno uporabljive ter za naročnike v celoti zavezujoče, in s tem tudi nove mejne vrednosti začnejo veljati s 1. januarjem 2022.

 

Mejne vrednosti so bile spremenjene kot sledi v nadaljevanju:

 ZJN-3 – splošno področje

• iz 139.000 na 140.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo državni organi),

• iz 214.000 EUR na 215.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo organi samoupravnih lokalnih skupnosti (sprememba z ZJN-3B) in drugi naročniki),

• iz 5.350.000 EUR na 5.382.000 EUR (gradnje).

 

ZJN-3 – infrastrukturno področje in ZJNPOV

• iz 428.000 EUR na 431.000 EUR (blago in storitve),

• iz 5.350.000 EUR na 5.382.000 EUR (gradnje).

31.12.2021