Ta portal omogoča elektronsko naročanje blaga, storitev in gradenj na podlagi okvirnih sporazumov za javne naročnike ter druge večje kupce.