Od 1. 1. 2014 veljajo nove mejne vrednosti za objave v Uradnem listu Evropske unije

Evropska komisija je sprejela Uredbo št. 1336/2013, s katero se spreminjajo mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

Mejne vrednosti so bile spremenjene:

  • iz 130.000 na 134.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo državni organi),
  • iz 200.000 EUR na 207.000 EUR (blago in storitve po ZJN-2, ki jih naročajo drugi naročniki),
  • iz 400.000 EUR na 414.000 EUR (blago in storitve po ZJNVETPS in ZJNPOV),
  • iz 5.000.000 EUR na 5.186.000 EUR (gradnje po ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV).

Nove mejne vrednosti morajo naročniki, ne glede na določbe ZJN-2, ZJNVETPS in ZJNPOV, uporabljati od 1. 1. 2014 dalje.

9.1.2014