Sprejet Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)

Dne 30. 11. 2012 je bil v Uradnem listu RS (št. 90/2012) objavljen Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV).

Predmet javnega naročanja na obrambnem in varnostnem področju je: vojaška oprema, občutljiva oprema, storitve in gradnje za specifično vojaške namene, občutljive storitve in gradnje, naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU, naročila za izvajanje (proti)obveščevalne dejavnosti.

7.12.2012