Nove mejne vrednosti

Evropska komisija je sprejela Uredbo št. 1251/2011 z dne 30. novembra 2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil, na podlagi katere so bile spremenjene mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Mejne vrednosti so bile spremenjene kot sledi v nadaljevanju:
– iz 125.000 EUR na 130.000 EUR,
– iz 193.000 EUR na 200.000 EUR,
– iz 387.000 EUR na 400.000 EUR,
– iz 4.845.000 EUR na 5.000.000 EUR.

Nove mejne vrednosti morajo naročniki uporabljati od 1. 1. 2012 dalje.

14.12.2011